بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/29
کل خالص ارزش دارائی ها 203,745,145,064 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 18,947,749 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 18,947,749 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 19,111,146 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,753

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/21

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك تجارت

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري معيار

ضامن نقد شوندگی:

شركت سرمايه گذاري ايرانيان

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك تجارت

مدیران سرمایه گذاری:

علي اصغر عبدالرحيميان، مهنوش جوادي پور فر، عزت الله صيادنيا طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي سامان پندار

نمودار‌ها