بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1398/01/25
مجمع صندوق مورخ 98/02/03در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار 1398/01/18
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1397/12/18
مجمع بررسی و تغییر هزینه حسابرس صندوق 1397/09/10
مجمع بابت تصویب دو تغییر امیدنامه ای 1397/08/07
"" صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت به توجه به اتمام اعتبار مجوز سبدگردانی کارگزاری بانک تجارت در نظر دارد طی فراخوان از اشخاص و نهادهای حقوقی ذی صلاح جهت تصدی رکن مدیریت صندوق دعوت به عمل آور 1396/11/23
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1396/05/22
اطلاعیه پذیرش درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار 1394/01/31