close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

"" صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت به توجه به اتمام اعتبار مجوز سبدگردانی کارگزاری بانک تجارت در نظر دارد طی فراخوان از اشخاص و نهادهای حقوقی ذی صلاح جهت تصدی رکن مدیریت صندوق دعوت به عمل آور

" صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت ثبت شده به شماره 32693 و شناسه ملی 14003680306 با عنایت به اتمام دوره مدیریت کارگزاری بانک تجارت به عنوان مدیر صندوق و در جهت رعایت ماده 36 اساسنامه صندوق در نظر دارد تا در جهت بهبود و توسعه فعالیت های صندوق برای دوره جدید، مدیریت صندوق را به مدیران جدید واجد شرایط واگذار نماید. لذا از آن دسته از اشخاص حقوقی و نهادهای مالی فعال که توانایی و تمایل در جهت قبول سمت مدیرت صندوق را داشته اند دعوت می گردد تا تاریخ 29/11/1396 ضمن ارسال شرح مختصری از سوابق فعالیت ها، برنامه های آتی و پیشنهادی خود برای مدیریت صندوق را به آدرس تهران–خیابان ولیعصر–بالاتر از نیایش–خیابان شهید رحیمی- پلاک 4-طبقه اول-واحد 103 ارسال نمایند و همچنین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 24853000 داخلی 308 تماس حاصل فرمایند