close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از نیایش - خیابان رحیمی - پلاک 4 - طبقه اول - واحد 103 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 1 تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از نیایش - خیابان رحیمی - پلاک 4 - طبقه اول - واحد 103 24853314 پریسا غروی